Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om schriftelijk overleg te voeren over de brief inzake Deelname aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2023 (Kamerstuk 2023Z02055), met verzoek om beantwoording voorafgaand aan het commissiedebat Toekomst van het Bankenlandschap