Verzoek om reactie op brief WWF-NL m.b.t. natuurherstel