Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) - Voortgang Datavisie Handelsregister - 32761-256 - 23 februari 2023 - 12.00 uur