Beslisnota bij Kamerbrief inzake uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over nareismaatregel