Brief van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer inzake de verdediging van het initiatiefvoorstel