Beslisnota bij Kamerbrief inzake 36231 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders)