Beslisnota inzake reactie op verzoek commissie over toesturen van het vertrouwelijke document dat ten grondslag zou liggen aan de bijstelling in de tekst van de bijlage M van het rapport van de commissie-Cammaert