Beslisnota bij Beantwoording vragen van het lid Van Dijk over sponsoring van het EUvoorzitterschap door bedrijven