Beslisnota inzake Reactie op verzoek commissie over de nadere reactie op beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen