Beslisnota bij Kamerbrief inzake geannoteerde agenda van de informele Energieraad 27 en 28 februari 2022