Voorstel van de leden Grinwis (CU) en Bromet(GL) om een technische briefing te organiseren n.a.v. de stikstofbrieven van afgelopen vrijdag