Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek in verband met het verlengen van deze regeling