Beslisnota bij brief Reactie op verzoek commissie inzake stukken omtrent gesprekken over drugsproblematiek