Beslisnota bij brief Reactie op het rapport ‘Navigating an uncertain future’