Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (Kamerstuk 29023-383)