Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Minhas over het bericht ‘De zakenreiziger staat te popelen om de trein te nemen, maar stuit op gebrek aan stoelen en ticketchaos’