Beslisnota bij Kamerbrief inzake afschrift brief aan de Eerste Kamer over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat