Convocatie inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie over het Manifest ‘Menswaardige zorg voor elke burger’ - d.d. 15 maart 2023, 14.00 uur.