Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Bushoff over het nieuws dat steeds meer huisartsenpraktijken in commerciële handen komen