Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving over de commerciële overname van huisartsenpraktijken