Verzoek om advies van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven inzake onderzoek naar petities en burgerinitiatieven