Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om een kabinetsreactie te vragen over het rapport ‘Natuurbrandsignaal 2023 (NIPV).