Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Teunissen, Westerveld en Kwint over Wob documenten aangaande de aanschaf van De vaandeldrager en de informatiepositie van de Staten-Generaal