Beslisnota bij Kamerbrief inzake definitieve veilingregeling voor de commerciële landelijke radiovergunningen