Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid De Hoop over het bericht ‘Transportsector is blij, dorpen rond A7 zijn niet overtuigd van afname verkeer na opening Prinses Margriettunnel. 'Rijgedrag niet te voorspellen’'