Beslisnota inzake toestemming voor het verzorgen van een technische briefing over onderhandelingen over EU-handelsakkoorden