Beslisnota inzake Uitstel beantwoording vragen van de leden Bouchallikh, Teunissen, Van Esch en Kröger over Tata Steel naar aanleiding van de bericht ‘Vervuilende Kooksfabriek 2 van Tata Steel blijkt verkeerd gebouwd: rookt en lekt vanaf eerste dag ‘aan alle kanten’