Verslag van een schriftelijk overleg over de NZa-publicatie 'stand van de zorg 2022'