Convocatie presentatie enquête 'Bodem in zicht - Rapportage onderzoek naar schadeafhandeling van schade door mijnbouw' door Groninger Gasberaad d.d. 9 maart 2023