Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Peter de Groot over het bericht ‘Woningbouw loopt vast: kopers én bouwers haken af’