Annex 6 - Memorie van toelichting wetsontwerp maatregelen na uitdiensttreding voormalige bewindspersonen