Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de inmenging van de Rijksoverheid in het publieke debat over de coronacrisis en het censureren van kritische burgers