Beslisnota bij Kamerbrief Verzoek om een tussenstand van de MANmetingen op Schiermonnikoog over 2022