Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de regionale zorgen omtrent de afsluiting van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel in verband met renovatiewerkzaamheden