Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Jansen over het verlopen van vergunningen voor ambulante ondernemers