Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Stoffer, Klink en Inge van Dijk over exportkredietverzekeringen (2)