Brief van het Presidium over informatieafspraken met de minister van Financiën inzake de Comptabiliteitswet