Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Leijten over het over het bericht 'ACM doet onderzoek bij kantoren van Eneco, Essent en Vattenfall'