Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten in verband met de verlenging van het besluit en het opnemen van subsidieplafonds voor activiteiten in de jaren 2023 en 2024, alsmede een technische verbetering