Beslisnota bij Kamerbrief inzake besluit tot wijziging parameters