Beslisnota bij wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)