Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodatie (Kamerstuk 22112-3581)