Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 2 maart 2023 (Kamerstuk 21501-30-573)