Beslisnota bij wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)