Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de staat die doorprocedeert tegen inwoners