Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur