Beslisnota bij brief Rapport Inventarisatie Kwetsbaarheid Uitval Satellietnavigatie