Beslisnota bij Kamerbrief inzake verslag van een schriftelijk overleg over informatie aanpak Monitor vitamine D uit basispakket (Kamerstuk 29477-793)