Verzoek reactie op de brandbrief van de visserijsector over erkenning bestaand beroepsvisserij in Natura 2000-gebieden