Verzoek om een reactie van de minister van VWS te ontvangen op het bericht: ‘Helft IZA-deadlines is nu al niet gehaald’.